Общи условия
Menu
Your Cart

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД

 Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате нашият уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 


 "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ" ЕООД е дружество регистрирано по ТЗ с адрес с за контакти:
с. Константиново, ул. Хан Крум 16, ЕИК 205211537, телефон 0882022448, имейл адрес podobro@gmail.com .


 Настоящият документ представлява  Общите условия на договор за продажба между  "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ" ЕООД наричан по-долу „търговецът“ от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейни FLAGOVE.COM и поддомейните им (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ" ЕООД (наричани за краткост Услуги). Потребител е всяко лице посетител на Сайта регистрирал се и съгласил се с „Общите условия“.


 Със съгласяването с „Общите условия“ Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

 

1.     Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че търговецът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 

2.    За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Търговецът само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта

Потребителят се съгласява: 

2.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Потребителски данни); 

2.2. да внася при нужда промени в тези Потребителски данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, търговецът има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

3. Защита на личните данни. 
Kонфиденциална политика на търговецът 

Сайта НЕ ИЗИСКВА въвеждането на каквито и да е лични данни, а единствено имена, адрес за доставка, телефон за контакт и електронна поща(имейл адрес). Потребителят има право на достъп до собствените си Потребителски данни, които е въвел или са станали достояние на търговецът при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Потребителски данни. 

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Потребителски данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от търговецът по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на търговецът.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Потребителски данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от търговецът за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД. 

Търговецът изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Потребителски данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

Търговецът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 


4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност 

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на търговецът, след като извърши процеса на регистрация. 

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно търговецът за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността. 

В случай на загубване/забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя,търговецът автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. 

Търговецът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. 

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на търговецът, за да: 

5.1. формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; 

5.2. създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено. 

5.3. причинява вреда на децата по какъвто и да е начин; 

5.4. се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на търговецът, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; 

5.5. фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта; 

5.6. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); 

5.7. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна; 

5.8. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; 

5.9. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 

5.10. да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време; 

5.11. да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта; 

5.12. да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони; 

5.13. да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител; 

5.14. да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители. 

Търговецът си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания. 

Търговецът си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания. 


6. Авторски права и ограничения свързани с тях 

Търговецът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на търговецът или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. 

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 

Търговецът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между търговецът и лицето публикуващо информацията. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права търговецът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/ дистрибутора на стоката. 

Всички предлагани от търговецът стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на търговецът и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. 


7. Препратки от и към FLAGOVE.COM

Собствениците на сайтове и страници извън FLAGOVE.COM  имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на FLAGOVE.COM  при следните условия: 

7.1. препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; 

7.2. не трябва да отваря страницата от FLAGOVE.COM в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на FLAGOVE.COM

7.3. не трябва да посочва явно или неявно, че търговецът препоръчва него и/или продуктите му; 

7.4. не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на търговецът; 

Със създаването на препратка към FLAGOVE.COM собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на търговецът; 

Собствениците на сайтове и страници извън FLAGOVE.COM нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.